news教會消息


今早主日崇拜宣布

今早主日崇拜宣布 | 香港基督敎會
 
因應天氣情況,天文台將於中午改掛八號風球,所以今早的主日將會改為網上崇拜,敬請留意各區域的網上直播安排。